wp507a36ca_0f.jpg
wp998c951e.png
wpb58c74c4.png
wpaf4de968.png

© 2009 J.Bijman                                                                                                                      Icarus Enterprises

 

wp8faa5c15.png
wp24e0f817.png
wpafadb37c.png
wp17fc55e0.png
wp847fe91a.png

Illusie en intuïtionisme: Tertium Datur

 

Hoe de echte wereld eruit ziet weten we niet want een 4-D 3-Sphere is gesloten en verbonden. Veronderstel een 3-D 3-Sphere botsing van een actief 3-D oppervlak, gegenereerd vanuit de 1-D singulariteit ltr(-)/mol (gram) en een passief 3-D (aard) oppervlak, gegenereerd vanuit de passieve 4-D singulariteit ΔH (fig.1). Het tekort aan protonen (door inductie) komt in beide gevallen tot uitdrukking aan het oppervlak (Maxwell). Theoretisch verdwijnt dan het ene 3-D vlak actief in het andere, en het andere vlak verdwijnt  passief in de een. De     

botsingswarmte is in beide gevallen 2.7ltr/C, dus netto 0. Echter, botsen kan niet omdat de straal van de aarde als in een ideale 3-Sphere (cirkel)***, met 16.67cm (100/6) zou moeten toenemen. Als 3e weg** ontstaat als illusie een 3-D afstoting door inductie die gevoeld wordt als zwaartekracht G.  Als illu-

sie want feitelijk staat onze ongerijmde 3-D wereld stil*. Het is dus in onze 3-D wereld zelf waarin Plato’s ideeën als ideale voorstellingen van de wil worden worden gegenereerd.

 

Inductie**  wordt veroorzaakt door een snaar H die een 4-D 3-Sphere creëert vanuit het niets maar niet terug kan keren vanuit 4-D omdat er verschil is in een 3-D molH (gram) oppervlak gezien vanuit 2-D, en een 3-D mol3H volume (18ml) oppervlak, gezien vanuit 4-D. Door permutatie en recombinatie kan de natuur dan als product van wil en voorstelling zodanig getallencombinaties (genoom) creëren dat die volumina weer ‘matchen’, waardoor in ons 3-D dielectrisch vacuüm** een idee van tijd ontstaat (t=6.10(23) sec*.

De singulariteit H herverdeelt dan de ltr(-1) 4-D 3-Sphere in telkens kleinere ruimtes volgens het ongerijmde Achilles/Schildpad algoritme (fig.3) in een logaritmische verhouding van 1 in 10. Door permuteren en recombineren levert dat een complete illusie van zon, maan sterren etc omdat alle ‘informatie als   

palimpsest** van de tijd door een ongerijmde 3-D ruimte, onze wereld, moet.  Een aantal van die illusies en aporiën, zoals de zon en 9 planeten, 90 (+3) elementen, water, ijs, de leugenaars-paradox etc. worden hier beschreven  

 

Aporiën en illusies:

 

1 Zwaartekracht                                    5 Water is anti-afgeleide van zichzelf

2 De onbewogen beweger                      6 DNA

3 Zon, planeten, elementen                    7 Leugenaarsparadox

  legeringen                                         

4 Natuurkunde constanten als anti-

  Afgeleiden van zichzelf

 

wp47822db0.png