wp507a36ca_0f.jpg
wp998c951e.png
wpb58c74c4.png
wpaf4de968.png

© 2009 J.Bijman                                                                                                                      Icarus Enterprises

 

wp8faa5c15.png
wp24e0f817.png
wpafadb37c.png
wpdad014b6.png
The large and the small ... Cusanus.             Changing and moving ... Leibnitz.              This 3-D river.... Heraclitus.             Nothing moves...  , Zeno
wp004acddb.png
wpe34059f1.png
Elektronen bestaan niet.

Stel H ‘beweegt’ zich in het assenstelsel van een 4-D 3-Sphere* (lijkt op een water-molecuul). Om één molH  in het 4-D oppervlak tot rust te brengen (fig.4) is een potentiele energie (Volt) vereist van 1800gramH/18.10(-12)molH. Die ratio is de anti-afgeleide van een 2-D molH (getal van Avogrado*) per gramH per liter 2-D oppervlak in een 3-Sphere. De anti-afgeleide van 3.10(-7)C in 4-D blijkt dus 10(3x7)H in 2-D te zijn. De getallen uit de ratio 1800gramH/18.10(-12)molH staan op zich verder bekend als de rustmassa* van het elektron (1/1800xH), die nu dus blijkbaar het rustvolume van het proton (H=1) blijkt te zijn, en als de bonding string H (ΔH=18.10(-12)mtr), die nu de energie blijkt te zijn om 18.10(-12) molH tot stilstand (rust) te brengen. ΔH blijkt dus alle kinetische botsingsenergie (Cal) van een MolH te bevatten. Oftewel het kleine omvat het grote en andersom (Cusanus*). De anti-afgeleide van deze energie (fig.1) is de inerte anti-energie 1/ΔH 10(-12)C/18cm (Cal) die als botsingswarmte in het 2-D volume opgenomen kan worden. Elektronen met de rustmassa van 1/1800 van het proton bestaan dus niet (Democritus*, Epicurus*, Pythagorisme*), evenmin als kleinere deeltjes dan H. Analytisch blijken fysici volledig door het fenomeen inductie (Hume*) op een dwaalspoor gebracht te zijn. Inductie geleverd door de tegenkracht ΔH is altijd aanwezig, in wat voor experiment dan ook.   
wpc6bf75d9.png