wp507a36ca_0f.jpg
wp998c951e.png
wpb58c74c4.png
wpaf4de968.png

© 2009 J.Bijman                                                                                                                      Icarus Enterprises

 

wp8faa5c15.png
wp24e0f817.png
wpafadb37c.png
wp8af03f8b.png
wp44b49654.png
Allemaal van slag                                                                                  Zondag , 24 januari 2010


   De uitspraak 'alle Kretenzers zijn leugenaars' van de Kretenzer Epimenides* is een uitspraak die 'anti-afgeleid is van zichzelf'*. De uitspraak is op zijn best of half (½) waar, of half (½) onwaar* maar het meest opmerkelijke is dat de waarheid ervan met terugwerkende kracht (anti-inductie) verwezenlijkt wordt. Wiskundige gezien wordt het fenomeen* intuïtief geassocieerd met de derde weg*, dat wil zeggen een conditie waar hooguit de tijd nog kan bestaan*. Als geïntegreerd onderdeel van de natuur zijn we in die tijd dan slechts een product van wil en voorstelling*. Maar het is wel diezelfde tijd die de mens in de loop der tijd, anti-afgeleid van zichzelf, een misplaatst idee van existentie en zelfs van wiskunde geeft. Het heeft een ‘Seinsvergessenheit’* gecreëerd waardoor het de natuur (wij, alles, iedereen) zelf was die als onbegrepen 'Ding an sich'* naar voren kon treden.
wpcc1cb2f3.png
  Logisch-positivisten, het gros der bèta-onder zoekers, volgen het adagium ‘wat is, is’**, maar volgens Epimenides zijn ze daarmee met slechts de helft (½) van de waarheid op het verkeerde pad*. Want ook alles wat is, is niet. Een weg waar bovendien niet van terug valt te keren*. In de zin van Epimenides en anti-afge-leid van ons zelf kunnen wij dan nog slechts roepen “alle bèta's zijn knettergek”. Echter, die notie gaat de goed betaalde ‘denkers in onwe-tendheid’ hoogst waarschijnlijk voorbij want als logisch-positivisten moeten ze denken dat alles bestaat. Wij hoeven daar gelukkig niet aan mee te doen. Want integendeel “gaat alles zelfs aan het kleinste vooraf”*. Alles is een illusie en uiteindelijk blijkt strikt genomen als we er goed naar kijken zelfs de tijd niet te bestaan. We beginnen met Euro 40.000,- om die arme goed-gelovige wetenschapper uit te dagen die kans ziet dat simpele feit te weerleggen (sponsors gezocht**).  
 
    Gebruikelijk is dat wetenschappelijk onderzoekers voor financiering hun schaarse ideeën ter goedkeu-ring eerst moeten voorleggen aan een anoniem panel van collega’s. Op hun beurt echter zullen die, intuïtief aanvoelend dat ethiek en moraal louter academische begrippen zijn, niet nalaten om een ‘anti-afgeleid van zichzelf’ advies te geven waardoor vervolgens op termijn precies de best denkbare verwerpelijke we-tenschap komt bovendrijven die er is. Meer dan de zoveelste religie in een rij van vele kan de huidige wetenschap dus niet zijn*. En dat is precies wat geen enkele onderzoeker momenteel, op straffe van ver-lies van een warm bed en dito avondmaal, hardop durft te zeggen*. En daarom zeggen wij het maar. En dan blijken bèta's met hun empirische methoden waarin het fenomeen inductie alom aanwezig is*, en alom genegeerd wordt*, slechts de creationisten van een geconcipieerde werkelijkheid te zijn. Vanaf nu is de mens totaal overgelaten aan het perspectivisme*.